Skoberne, M. (2001) „Supervizija v zdravstveni negi*“, Obzornik zdravstvene nege, 35(6), str. 241–245. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2372 (Pridobljeno: 25 marec 2023).