Pahor, M. (2002) „Medicinske sestre v očeh študentov zdravstvene nege: kvalitativna študija“, Obzornik zdravstvene nege, 36(2), str. 79–83. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2391 (Pridobljeno: 20 junij 2024).