K. Saba, V. in Primož Trobevšek, prevod/transl.: (2002) „Acendio 2002- pregled klasifikacijskega sistema zdravstvenega varstva na domu (hhcc)“, Obzornik zdravstvene nege, 36(4), str. 255–265. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2424 (Pridobljeno: 19 avgust 2022).