Rašković-Malnaršič, R. (2003) „Novosti – izkušnje – pobude: vloga medicinske sestre pri izvajanju medikamentozne terapije“, Obzornik zdravstvene nege, 37(3), str. 229–232. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2463 (Pridobljeno: 14 avgust 2022).