Hoyer, S. (2003) „Novosti – izkušnje – pobude: dojenje v dokumentu – navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni“, Obzornik zdravstvene nege, 37(4), str. 299–301. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2472 (Pridobljeno: 17 junij 2024).