Kralj, B. (2004) „Ob 250-letnici babiške šole v ljubljani – zgodovinski oris“, Obzornik zdravstvene nege, 38(1), str. 7–11. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2477 (Pridobljeno: 22 maj 2024).