Dornik, E. in Žumer, M. (2004) „Raziskovalno delo medicinskih sester: vsebinska analiza objav v obzorniku zdravstvene nege“, Obzornik zdravstvene nege, 38(1), str. 13–20. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2478 (Pridobljeno: 25 junij 2024).