Polona Skočir, A. (2004) „Novosti – izkušnje – pobude: ob 250-letnici babiške šole v celovcu – »znanje povezuje«“, Obzornik zdravstvene nege, 38(1), str. 89–89. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2487 (Pridobljeno: 19 julij 2024).