Klemenc, D. (2004) „Medicinska sestra – zagovornica pacientovih pravic“, Obzornik zdravstvene nege, 38(4), str. 287–296. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2516 (Pridobljeno: 29 junij 2022).