Gaber, S. (2005) „Spodbujanje kakovostnega odnosa med materjo in otrokom pri hranjenju od rojstva do osnovne šole – (i. del)“, Obzornik zdravstvene nege, 39(1), str. 55–61. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2534 (Pridobljeno: 19 april 2024).