Donik, B. (2006) „Novosti – izkušnje – pobude: kako uvajati spremembe in novosti v klinično prakso zdravstvene nege? “, Obzornik zdravstvene nege, 40(4), str. 243–246. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2607 (Pridobljeno: 30 marec 2023).