Starc, A. in Ilič, B. (2007) „Pridobivanje in razvoj znanstvenega in strokovnega človeškega kapitala v zdravstveni negi: študija primera“, Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), str. 61–69. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2626 (Pridobljeno: 6 junij 2023).