Lah, I., Pahor, M. in Hlebec, V. (2008) „Zdravje starejših ljudi kot element kakovosti življenja v evropi“, Obzornik zdravstvene nege, 42(2), str. 87–97. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2652 (Pridobljeno: 5 december 2021).