Pikovnik, E. (2008) „Spremembe stališč dijakov do oseb z duševno motnjo v času praktičnega pouka v psihiatrični bolnišnici“, Obzornik zdravstvene nege, 42(2), str. 127–137. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2656 (Pridobljeno: 25 september 2023).