IZUM (2009) „Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: tuje baze podatkov in servisi: web of science“, Obzornik zdravstvene nege, 43(1), str. 60–61. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2700 (Pridobljeno: 26 maj 2024).