Mihelič Zajec, A. in Dornik, E. (2009) „Uvodnik: avtorjeva odgovornost za natančno navajanje literature“, Obzornik zdravstvene nege, 43(3), str. 153–154. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2718 (Pridobljeno: 9 avgust 2022).