Skela Savič, B. (2009) „Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v sloveniji“, Obzornik zdravstvene nege, 43(3), str. 209–222. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2726 (Pridobljeno: 21 februar 2024).