Klemenc, D. (2009) „Uvodnik: zdravstvena nega in oskrba stomistov – na svoje delo smo lahko ponosni“, Obzornik zdravstvene nege, 43(4), str. 241–242. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2730 (Pridobljeno: 23 april 2024).