Skela Savič, B., Zurc, J. in Hvalič Touzery, S. (2010) „Staranje populacije, potrebe starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego“, Obzornik zdravstvene nege, 44(2), str. 89–100. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2759 (Pridobljeno: 23 maj 2024).