Lorber, M. in Skela Savič, B. (2011) „Komunikacija in reševanje konfliktov v zdravstveni negi“, Obzornik zdravstvene nege, 45(4), str. 247–252. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2848 (Pridobljeno: 2 december 2023).