Bregar, B., Peterka Novak, J. in Možgan, B. (2011) „Doživljanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije“, Obzornik zdravstvene nege, 45(4), str. 253–262. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2849 (Pridobljeno: 16 avgust 2022).