Strojan, N., Zurc, J. in Skela Savič, B. (2012) „Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi“, Obzornik zdravstvene nege, 46(1), str. 47–55. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2867 (Pridobljeno: 20 junij 2024).