Hvala, N., Kotar, V., Zoronjić, E., Peterec Kotar, D. in Lesar, I. (2012) „Mladostnik in samopoškodba: možnosti in priložnosti za izvajanje preventivnega zdravstvenovzgojnega dela“, Obzornik zdravstvene nege, 46(4), str. 289–296. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2895 (Pridobljeno: 19 avgust 2022).