Ovijač, D. (2012) „Medpoklicno sodelovanje in etika v zdravstvu“, Obzornik zdravstvene nege, 46(4), str. 297–301. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2896 (Pridobljeno: 4 julij 2022).