Kadivec, S., Skela Savič, B., Kramar, Z., Zavrl Džananović, D. in Bregar, B. (2013) „Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki sloveniji za obdobje od 2011 do 2020: povzetek“, Obzornik zdravstvene nege, 47(1), str. 97–112. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2918 (Pridobljeno: 18 maj 2024).