Pirnat, J. in Skela Savič, B. (2013) „Pomen interneta za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu“, Obzornik zdravstvene nege, 47(4), str. 309–316. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2939 (Pridobljeno: 5 december 2021).