Mimić, A., Simonič, A. in Skela Savič, B. (2013) „Razumevanje koncepta »umiranja z dostojanstvom« pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi“, Obzornik zdravstvene nege, 47(4), str. 325–332. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2941 (Pridobljeno: 21 maj 2024).