Potočnik, K., Ravnik, J. in Lorber, M. (2020) „Potrebe svojcev pacientov po nezgodni poškodbi glave: kvalitativna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 54(1), str. 12–20. doi: 10.14528/snr.2020.54.1.2954.