Cilar, L. in Pajnkihar, M. (2020) „Opis, analiza in vrednotenje teorije medosebnih odnosov Hildegard E. Peplau v pediatrični zdravstveni negi“, Obzornik zdravstvene nege, 54(1), str. 64–78. doi: 10.14528/snr.2020.54.1.2958.