Kamenšek, T., Kavčič, M. in Domajnko, B. (2020) „Vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje: sistematični pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 54(2), str. 153–163. doi: 10.14528/snr.2020.54.2.2980.