Skela-Savič, B., Pivač, S., Čuk, V. in Gabrovec, B. (2019) „Errata: 53(1), p. 10.: Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege: opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 53(2), str. 169. doi: 10.14528/snr.2019.53.2.2983.