Čuček Trifkovič, K., Kores Plesničar, B., Kobolt, A., Denny, M., Denieffe, S. in Cilar, L. (2020) „Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola: raziskava mešanih metod“, Obzornik zdravstvene nege, 54(3), str. 204–213. doi: 10.14528/snr.2020.54.3.2985.