Šajn Lekše, S., Drnovšek, R. ., Žibert, A. in Milavec Kapun, M. (2021) „Slaba vest in izgorelost medicinskih sester v enotah intenzivne nege in terapije“, Obzornik zdravstvene nege, 55(3), str. 169–179. doi: 10.14528/snr.2021.55.3.3007.