Koprivnik, M. in Hojs Fabjan, T. (2020) „Klinične značilnosti odraslih bolnikov z multiplo sklerozo: presečna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 54(2), str. 104–112. doi: 10.14528/snr.2020.54.2.3016.