Kavšak, A. in Prosen, M. (2021) „Vpliv zadovoljstva z delom na pojav izgorelosti med medicinskimi sestrami: kvalitativna opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 55(1), str. 7–15. doi: 10.14528/snr.2021.55.1.3018.