Halec, B., Žunkovič, O., Horvat Pinterić, G. in Lorber, M. (2021) „Kakovost življenja oseb s Pompejevo boleznijo: študija primera“, Obzornik zdravstvene nege, 55(1), str. 16–23. doi: 10.14528/snr.2021.55.1.3048.