Bahun, M. in Skela-Savič, B. (2021) Dejavniki neizvedene zdravstvene nege, Obzornik zdravstvene nege, 55(1), str. 42-51. doi: 10.14528/snr.2021.55.1.3061.