Zaluberšek, J. in Ličen, S. (2021) „Odnos in stališča medicinskih sester do raziskovanja v klinični praksi zdravstvene nege:: kvantitativna opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 55(3), str. 148–157. doi: 10.14528/snr.2021.55.3.3074.