Cifer, M., Strnad, M. in Fekonja, Z. (2022) „Seznanjenost osebja zdravstvene nege z neinvazivno mehansko ventilacijo: presečna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 56(1), str. 22–30. doi: 10.14528/snr.2022.56.1.3088.