Vehar, A. ., Vehar, K., Lekše, R. in Peršolja, M. (2021) „Tehnični dejavniki aplikacije intramuskularne injekcije: sistematični pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 55(4), str. 253–263. doi: 10.14528/snr.2021.55.4.3098.