Šanc, P. in Prosen, M. (2022) „Medpoklicno sodelovanje v interdisciplinarnih zdravstvenih timih: kvantitativna opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 56(1), str. 9–21. doi: 10.14528/snr.2022.56.1.3106.