Milavec Kapun, M., Meglič, N. in Hajdarevic, S. (2022) „Primerjava preventivnih obravnav starejših odraslih v patronažnem varstvu med Švedsko in Slovenijo: pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 56(3), str. 209–221. doi: 10.14528/snr.2022.56.3.3107.