Plahuta, A., Skrt, S., Jazbec, J. in Ličen, S. (2023) „Odnos in pripravljenost zaposlenih v zdravstveni negi za oskrbo pacientov s HIV/AIDS-om: opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 57(1), str. 24–31. doi: 10.14528/snr.2023.57.1.3111.