Skela-Savič, B., Bole, U. in Lobe, B. . (2022) „Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki v Sloveniji (1. del): psihometrična analiza instrumentov“, Obzornik zdravstvene nege, 56(3), str. 184–193. doi: 10.14528/snr.2022.56.3.3116.