Petročnik, P., Mivšek, A. P. ., Skubic, M., Prelec, A. in Stanek Zidarič, T. (2021) „Izobraževanje babic: 25 let v mozaiku profesionalizacije poklica“, Obzornik zdravstvene nege, 55(3), str. 144–147. doi: 10.14528/snr.2021.55.3.3119.