Ngweh Tengeh, L. in Bimerew, . M. (2022) „Samoocena sposobnosti medicinskih sester za uporabo elektronskih zdravstvenih kartotek v primarni zdravstveni dejavnosti“, Obzornik zdravstvene nege, 56(3), str. 176–183. doi: 10.14528/snr.2022.56.3.3123.