Plahuta, A., Skrt, S., Jazbec, J., Prosen, M. in Ličen, S. (2022) „Zadovoljstvo pacientov z dostopnostjo zdravstvenih storitev v obdobju epidemije covid-19: opisna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 56(4), str. 291–300. doi: 10.14528/snr.2022.56.4.3124.