Višič, U., Stopar- Pintarič, T. ., Blajić, I. ., Albreht , T. . in Lučovnik , M. . (2022) „Vpliv multimodalne analgezije na samostojnost otročnic pri osebni higieni, skrbi za novorojenčka in dojenja po carskem rezu: retrospektivna kohortna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 56(3), str. 194–199. doi: 10.14528/snr.2022.56.3.3137.