Halec, B. in Tisaj, E. (2023) „Vloga izvajalcev zdravstvene nege pri pronaciji in supinaciji intubiranega pacienta s hudim akutnim respiratornim sindromom koronavirus-2: pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 57(1), str. 32–42. doi: 10.14528/snr.2023.57.1.3155.