Božič, A., Rožnik, A., Podlogar, A., Ličen, S. in Prosen, M. (2022) „Izkušnje medicinskih sester z albansko govorečimi pacienti: kvalitativna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 56(3), str. 200–208. doi: 10.14528/snr.2022.56.3.3157.